Các tiểu ban phục vụ lễ hội cà phê năm 2013

Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013

Ngày 18 tháng 7 năm 2012 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 – năm 2013, bao gồm:

Tiểu ban Nội dung

1. Ông Y Dhăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh – Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Ông Y Wái Byă, Giám đốc Sở VHTT&DL – Phó trưởng Tiểu ban.

4. Ông Lưu Tiến Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên.

5. Ông Võ Thanh, Giám đốc Sở Công thương- Thành viên.

6.Ông Nguyễn Viết Tượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên.

7. Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên.

Tiểu ban Thông tin – Truyền thông

1. Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Lê Hữu Thịnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám Đốc TTXTTMĐT tỉnh – Phó Trưởng Tiểu ban.

4. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Giám đốc Sở Ngoại vụ – Thành viên.

5. Ông Tô Thanh Bình, Giám đốc Đài PT- TH tỉnh – Thành viên.

6. Ông Lê Văn Hải, Trưởng phòng Kế hoạch và Thông tin, Trung tâm xúc tiến Thương mại – Đầu tư và Du lịch tỉnh – Thành viên.

7. Ông Trương Minh Thắng, Tổng biên tập Báo Đắk Lắk – Thành viên.

8. Ông Đinh Xuân Toản, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên.

9. Ông Dương Thanh Tương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh – Thành viên.

10. Ông Bùi Công Ngọc – Trưởng Cơ quan đại diện Đài Truyền hình VIệt Nam thường trú tại Đắk Lắk- Thành viên.

Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần

1. Bà Mai Hoan Niê Kđăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Võ Danh Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tinh – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Giám đốc Sở Ngoại vụ – Phó trưởng Tiểu ban.

4. Ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Sở Y tế – Thành viên.

5. Ông Trần Vĩnh Cảnh, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột – Thành viên.

6. Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Đầu tư và Du lịch – Thành viên.

7. Ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên.

8. Ông Trương Công Thái – Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐT&MT – Thành viên.

Tiểu ban Tài chính

1. Ông Y Dhăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Nguyễn Thanh Nam, GĐ Sở Tài chính – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh – Thành viên.

Tiểu ban An ninh

1. Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Nguyễn Hữu Nhạc, PGĐ Công an tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

4. Ông Trần Vĩnh Cảnh, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột – Thành viên.

5. Ông Phạm Tâm Thanh, Phó GĐ Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên.

6. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó GĐ TTXTTMĐTDL tỉnh – Thành viên.

Xem thêm: >> Danh sách các tiểu ban phục vụ lễ hội cà phê lần thứ 3 năm 2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *