Các tiểu ban phục vụ lễ hội cà phê 2011

Xem thêm: Ban tổ chức lễ hội cà phê BMT lần thứ 3

Tiểu ban nội dung Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011

Ngày 31 tháng 8 năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban nội dung Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 1. Ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh – Trưởng tiểu ban.
 2. Ông Trương Bi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch – Phó trưởng tiểu ban.
 3. Mời ông Lưu Tiến Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó trưởng tiểu ban.
 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công thương – Thành viên.
 5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng xúc tiến Thương mại Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh – Thành viên.
 6. Bà Võ Thị Hà Giang, Trưởng phòng Đối ngoại Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên – Thành viên.

Tiểu ban Truyền thông và Đối ngoại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011.

Ngày 31 tháng 8 năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban Truyền thông và Đối ngoại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 1. Ông Lê Hữu Thịnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Trưởng Tiểu ban.
 2. Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng Tiểu ban
 3. Ông Trương Bi, PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Tiểu ban.
 4. Ông Nguyễn Văn Bình, PGĐ Sở Ngoại Vụ – Phó Trưởng tiểu ban.
 5. Ông Đặng Quốc Huy, PGĐ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh – Thành viên
 6. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, PGĐ Sở Công Thương – Thành viên
 7. Ông Lê Văn Hải, Trưởng phòng Kế hoạch và Thông tin, Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch tỉnh – Thành viên
 8. Mời ông Trương Minh Thắng, Tổng biên tập Báo Đắk Lắk.
 9. Mời ông Đoàn Văn Quang, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.
 10. Mời ông Bùi Công Ngọc – Trưởng Cơ quan đại diện Đài Truyền hình VIệt Nam thường trú tại Đắk Lắk.
 11. Mời ông Lê Minh Thược, Phó phòng tuyên truyền Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy.

Tiểu ban chuyên trách Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột làn thứ 3 – năm 2011

Ngày 11/11/2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc thành lập các Tiểu ban chuyên trách để triển khai công tác tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau đây.

I. Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần:

 1. Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.
 2. Bà Trần Thị Hà, PCVP. UBND tỉnh – Phó trưởng tiểu ban trực.
 3. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ – Phó trưởng tiểu ban.
 4. Ông Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó trưởng phòng TCHCQT VP. UBND tỉnh.
 5. Bà Đồng Thị Xuân Kim – CVP Trung tâm XTTM-ĐT&DL tỉnh.
 6. Ông Nguyễn Ngọc Lâm – PCVP Sở Công thương.
 7. Ông Nguyễn Hữu Nguyên – Trưởng phòng TCHC Sở Y tế.
 8. Ông Lê Sang – CVP Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
 9. Ông Trương Công Thái – Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐT&MT.

II. Tiểu ban tài chính:

 1. Ông Y Dhăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.
 2. Ông Hồ Xuân Phước, PGĐ Sở Tài chính – Phó trưởng tiểu ban trực.
 3. Ông Huỳnh Ngọc Dương, PGĐ Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh – Phó trưởng tiểu ban.
 4. Ông Nguyễn Văn Phố, Phó trưởng phòng Tài chính HCSN Sở Tài chính – Thành viên.
 5. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương – Thành viên.

III. Tiểu ban an ninh:

 1. Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng tiểu ban.
 2. Ông Trần Kỳ Rơi, PGĐ Công an tỉnh – Phó trưởng tiểu ban trực.
 3. Ông Y Phu ÊBan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh – Phó trưởng tiểu ban.
 4. Ông Nguyễn Thế Lực, Trưởng phòng PA38 Công an tỉnh – Thành viên.
 5. Ông Phạm Văn Tú, Phó tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh – Thành viên.
 6. Ông Bùi Thanh Lam, PCT. UBND TP. Buôn Ma Thuột – Thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *