Tiểu ban phục vụ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015

Ngày 10/7/2014, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc thành lập các Tiểu ban Tổ chức các ngày Lễ, hội lớn trong hai năm 2014-2015.

hop tieu ban le hoi ca phe 2015
Quang cảnh cuộc họp Tiểu ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015

Trong đó có việc thành lập Tiểu ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- năm 2015 gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm Trưởng Tiểu ban.
 2. Ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Phó Trưởng Tiểu ban
 3. Ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, làm Phó Trưởng Tiểu ban.
 4. Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó Trưởng tiểu ban.

* Mời tham gia làm Thành viên Tiểu ban:

 • Ông Nguyễn Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 • Ông Huỳnh Chiến Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
 • Ông Võ Danh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
 • Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
 • Ông Trần Hồng Tiến, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk
 • Ông Dương Thế Hoàn, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk.

* Các Thành viên:

 • Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế.
 • Ông Hồ Xuân Phước, Phó Giám đốc Sở Tài chính.
 • Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ông Trần Trung Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Ông Trịnh Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 • Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
 • Bà H’Yâu Knul, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
 • Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 • Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Ông Vũ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
 • Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
 • Ông Trương Hồng Quang, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 • Ông Lê Xuân Đáng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 • Ông Trịnh Quang Kim, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh.
 • Ông Y Ghi Niê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.
 • Ông Huỳnh Thủ Đô, Phó Chủ tịch UBND thành  phố Buôn Ma Thuột.
 • Ông Dương Văn Xanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn.
 • Ông Tô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk.
 • Ông Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.
 • Ông Võ Tá Quốc, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem thêm: >> Các tiểu ban phục vụ lễ hội cà phê năm 2013

Trả lời