Thị trường cà phê liên tục “nóng”, kịch bản năm 1994 có xảy ra?

Ngày 9/6/1994, mức giá kỷ lục 43 triệu đồng/tấn được thiết lập nhưng chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn và quay đầu xuống còn 39 triệu đồng/tấn nhưng không thấy...