hop bao to chuc le hoi ca phe 2015

Gần 20 tỉ đồng để tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào tháng 3-2015 với kinh phí gần 20 tỉ đồng, trong đó có 15 tỉ đồng đến từ...