Thành lập Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013

Ngày 28/3/2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013....