Thành lập Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013

Ngày 28/3/2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Lễ hội cà phê lần thứ 3 năm 2011
Lễ hội cà phê lần thứ 3 năm 2011 đã diễn ra hêt sức thành công

Theo đó, Điều 1 tại Quyết định nêu rõ có 22 đồng chí nằm trong Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê gồm có Ông Lữ Ngọc Cư -Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo; Các phó chủ tịch UBND tỉnh như Ông Y DHăm ÊNuôl, Ông Trần Hiếu, Ông Đinh Văn Khiết, Bà Mai Hoan Niê Kđăm và Ông Lý Thanh Tùng -GĐ Trung tâm XTTMĐT&DL làm phó trưởng ban chỉ đạo; và 16 đồng chí là các thành viên Ban chỉ đạo. Ban tổ chức Lễ hội cà phê có 29 đồng chí bao gồm có Ông Y DHăm ÊNuôl – phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Ông Lý Thanh Tùng -GĐ Trung tâm XTTMĐT&DL và Ông Y Wái Byă -GĐ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm phó trưởng ban tổ chức; và các thành viên của Ban tổ chức bao gồm có 26 đồng chí.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo toàn bộ các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.
Ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng Đề án, kế hoạch tổ chức Lễ hội trình Ban chỉ đạo phê duyệt, triển khai thực hiện theo đúng đề án và kế hoạch tổ chức Lễ hội được duyệt, đảm bảo cho Lễ hội được thành công và an toàn tuyệt đối.

Sau khi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 kết thúc, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức tự giải thể