Tổ chức đua voi nhân dịp lễ hội cà phê 2011

20 con voi nhà đang phục vụ các hoạt động du lịch sẽ tham gia tranh tài nhân dịp Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ III – 2011 tại...