Kế hoạch tổ chức cuộc thi pha chế cà phê

"Đệ nhất pha chế Cà phê tại Việt Nam - 2011" là một trong những hoạt động góp phần tạo sự phong phú trong dịp tổ chức Lễ hội cà phê Buôn...