Đề án chính thức “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” lần thứ 4 (năm 2013)

Ngày 24/8/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk đã ký ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ...