Đề án chính thức “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” lần thứ 4 (năm 2013)

Ngày 24/8/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk đã ký ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 – năm 2013 với chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột liên kết phát triển”.

Chương trình lễ hội đường phố trong khuôn khổ lễ hội cà phê năm 2011
Chương trình lễ hội đường phố trong khuôn khổ lễ hội cà phê năm 2011

Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013 gồm 9 nội dung chính:

  1. Chương trình khai mạc, bế mạc
  2. Hội chợ – Triển lãm chuyên ngành cà phê
  3. Lễ hội đường phố;Hội thi pha chế cà phê
  4. Khu phố cà phê, uống cà phê miễn phí
  5. Tổ chức Hội nghị
  6. Hội thảo về cà phê
  7. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật
  8. Hành trình du lịch cà phê
  9. Hội thi Nhà nông đua tài

Thời gian chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 3 năm 2013 tại ĐăkLắk. Tổng kinh phí dự kiến của Lễ hội là 25 tỷ đồng.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã được sự đồng ý của Thường trực Chính phủ cho phép tổ chức định kỳ hai năm một lần tại Công văn số 4452/VPCP-KTN, ngày 28/6/2010.

>> Tải Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 – năm 2013