Đã có 9 doanh nghiệp được cấp chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Tính đến hết năm 2012 có 9 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột với tổng diện tích là 10.931 ha...