Đã có 9 doanh nghiệp được cấp chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Theo báo cáo Tổng kết của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, tính đến nay Hiệp hội đã phát triển được 82 hội viên, trong đó có 48 hội viên tập thể (gồm 22 hội viên nhóm doanh nghiệp, 23 hội viên thuộc nhóm hội nông dân, có 3 hội viên thuộc nhóm hội viên liên kết) và 34 hội viên cá nhân, năm 2012 tăng 01 hội viên.

Năm 2012, đại đa số hội viên thực hiện khá tốt các quy định của Điều lệ Hiệp hội, một số hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội, hỗ trợ kinh phí cho Hiệp hội ngoài hội phí thường niên.

Thực hiện các chức năng của Hiệp hội trong việc xác nhận các đơn vị đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, Hiệp hội đã hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức là Hội viên của Hiệp hội xây dựng hệ thống quản lý nội bộ, lập hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Trong năm 2012 có 3 doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột: Công ty TNHH Một thành viên cà phê 49, Công ty TNHH DakMan Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký, Hiệp hội đã thành lập đoàn thẩm định vùng nguyên liệu và hệ thống quản lý của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên tại xã Ea Tul – huyện Cư M’gar và buôn KoTam – Tp.Buôn Ma Thuột, nhà máy chế biến công ty tại Cụm công ngiệp Tân An.

Được sự xác nhận đủ điều kiện của Hiệp hội, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh đã cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên.

Như vậy tính đến hết năm 2012 có 9 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma  Thuột  với tổng diện tích là 10.931 ha và sản lượng cà phê nhân đạt 30.362 tấn. Riêng Công ty TNHH Một thành viên cà phê 49 không được cấp quyền sử dụng do phần lớn diện tích vùng nguyên liệu nằm ngoài vùng địa danh chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Công ty TNHH DakMan Việt Nam do có vốn đầu tư nước ngoài nên Hiệp hội đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: Sở Thương Mại Đaklak