Tổ chức đua voi nhân dịp lễ hội cà phê 2011

20 con voi nhà đang phục vụ các hoạt động du lịch sẽ tham gia tranh tài nhân dịp Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ III – 2011 tại...

Buôn Đôn xưa và nay

Buôn Đôn là một làng trên cao nguyên nằm ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Xưa kia nói tới Buôn Đôn là nói tới cả một khu vực rộng lớn, vươn...