Ban tổ chức lễ hội cà phê BMT lần thứ 3

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 12/3 đế 15/3/2011 với  sự tham gia của hơn 500 đơn vị. Ban tổ chức hội chợ lần này gồm:

 • UBND tỉnh Đắk Lắk
 • Các Bộ, ngành Trung ương
 • Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Đắk Lắk
 • Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Các Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/8/2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ban tổ chức:

 1. Ông Y DHăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban.
 2. Ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban trực.
 3. Ông Lý Thanh Tùng, GĐ Trung tâm XTTMĐT&DL – Phó trưởng ban.
 4. Ông Trương Bi, Phó giám đốc Sở VHTT&DL – Phó trưởng ban.
 5. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, TGĐ Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên – Phó trưởng ban.
 6. Mời Ông Vũ Xuân Trường, Vụ trưởng đặc trách hoạt động ngoại giao kinh tế, Vụ tổng hợp kinh tế – Bộ ngoại giao – Thành viên.
 7. Mời Ông Lê Quang Biên, Chuyên viên Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO – Bộ Ngoại giao.
 8. Mời Ông Phan Hửu Để, Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.
 9. Mời Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương.
 10. Mời Bà Trần Thị Miêng, Phó Cục trưởng Cục chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 11. Mời Ông Lưu Tiến Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên.
 12. Mời Ông Dương Thanh Tương, Chủ tịch HHDN tỉnh – Thành viên.
 13. Mời Ông Y Tô Niê KĐăm, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh – Thành viên.
 14. Mời Ông Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện KHKTNLN Tây Nguyên – Thành viên.
 15. Mời Ông Nguyển Văn Trương, Phó tổng giám đốc Công ty cà phê Việt Nam – Thành viên.
 16. Ông Võ Thanh, Giám đốc Sở Công thương – Thành viên.
 17. Ông Y Ghi Niê, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Thành viên.
 18. Ông Lê Hữu Thịnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên.
 19. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó giám đốc Sở KH&ĐT – Thành viên.
 20. Ông Hồ Xuân Phước, Phó giám đốc Sở Tài chính – Thành viên.
 21. Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên.
 22. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ – Thành viên.
 23. Bà Trần Thị Hà, PCVP. UBND tỉnh – Thành viên.
 24. Ông Trần Kỳ Rơi, Phó giám đốc Công an tỉnh – Thành viên.
 25. Ông Huỳnh Ngọc Luân, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột – Thành viên.
 26. Ông Trương Công Thái, Giám đốc Công ty TNHH 1TV QLĐT & MT – Thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *