Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 3 năm 2013 tại ĐăkLắk. Lễ hội cà phê là lễ hội lớn của quốc gia, được chính phủ phê duyệt tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội cà phê lần thứ 4 năm 2013 có tổng kinh phí đầu tư lên đến 25 tỷ đồng.

Ngày 28/3/2012 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ban chỉ đạo:

 1. Ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban.
 2. Ông Y DHăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban thường trực.
 3. Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 4. Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 5. Bà Mai Hoan Niê KĐăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 6. Ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT&DL – Phó trưởng ban.
 7. Ông Y Wái Byă, Giám đốc Sở VHTT&DL – Phó trưởng ban

Các thành viên Ban chỉ đạo:

 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Thành viên.
 2. Ông Võ Thanh, Giám đốc Sở Công thương.
 3. Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài chính.
 4. Ông Lê Hữu Thịnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 5. Mời ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.
 6. Mời ông Trần Việt Hùng, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
 7. Mời ông Đoàn Đình Thiêm, CT. HĐQT TCT Cà phê Việt Nam.
 8. Mời đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 9. Mời lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 10. Mời lãnh đạo Bộ Công thương.
 11. Mời lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.
 12. Mời lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
 13. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 14. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
 15. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.
 16. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.
 17. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên.
 18. Ông Phạm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *