Ban hành Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 về Quy chế cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019.

Theo Quy chế, sản phẩm dự thi là sản phẩm cà phê nhân Robusta hoặc Arabica. Đối tượng tham gia sẽ là các tổ chức, cá nhân có trang trại hoặc trực tiếp liên kết hợp tác với nông dân sản xuất, chế biến cà phê đặc sản trên lãnh thổ Việt Nam (kể cả doanh nghiệp nước ngoài).

Mỗi sản phẩm dự thi sẽ đáp ứng quy chuẩn về mẫu dự thi và có hồ sơ đi kèm gồm bản đăng ký dự thi, thuyết minh sản phẩm; hình ảnh sản phẩm lưu trữ hoặc niêm phong.

Về quy trình, thủ tục và tiêu chí đánh giá mẫu dự thi, Ban tổ chức sẽ đánh giá chất lượng vật lý cà phê nhân và đánh giá thông qua chất lượng thử nếm. Tất cả các mẫu sẽ được mã hóa gửi đến thành viên ban giám khảo.

Kể từ khi phát động cuộc thi, các đơn vị bắt đầu đăng ký sơ bộ và đóng lệ phí tham gia trước ngày 15/12/2018. Đến 15/01/2019 sẽ thu thập thông tin và hỗ trợ quá trình thực tế chuẩn bị tham gia của đơn vị đăng ký dự thi.

Tháng 02/2019 tổ chức lấy mẫu niêm phong lô hàng, đánh giá lỗi cà phê nhân. Vòng sơ kết sẽ diễn ra từ ngày 28/02/2019 – 02/3/2019. Vòng chung kết từ ngày 07/3/2019 đến 09/3/2019. Công bố trao giải vào chiều 09/3/2019.

Xem chi tiết ở đây