Thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2019

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột  vừa ban hành Quyết định 50/QĐ-BTC, ngày 06/12/2018 về thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2019.

Ảnh minh hoạ

Ban Tổ chức gồm 07 thành viên do ông Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Ban Thư ký gồm 03 thành viên do ông Dương Bình Tuy – Trưởng Phòng quản lý chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Ban.

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức triển khai kế hoạch cuộc thi theo tiến độ đã được xác định trong quy chế, mời các đơn vị tham dự cuộc thi, quyết định kết quả vòng sơ kết và chung kết của cuộc thi; ký chứng nhận các sản phẩm vào vòng chung kết và sản phẩm đạt giải; tổ chức lễ công bố và trao giải; tổ chức các hình thức tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm cà phê đặc sản; báo cáo tổng kết cuộc thi cho Ban Tổ chức Lễ hội.

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Công Thương, Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.