Bạn hiểu gì về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột?

Lễ hội này nhằm mục đích tôn vinh cây cà phê, loài cây chiếm vị trí độc tôn trong cơ cấu cây trồng ở đây và chiếm đến 60% sản lượng cà...