Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013

Kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết – PCT UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức Lễ hội cà phê BMT lần thứ V – năm 2015.

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 255/TB-UBND ngày 11/11/2014 thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết – PCT UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức Lễ...

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013 sẽ diễn ra từ 09 đến 12/3/2013

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm góp phần quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, cà phê Buôn Ma Thuột. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ...