Cà phê được giá lại mất mùa

Cà phê được giá nhưng nông dân Tây Nguyên lại đang xuýt xoa tiếc vì mất mùa.