Câu chuyện về lông đuôi voi

Người ta tin rằng dùng lông voi để xỉa răng hoặc đốt lên lấy muội nhét vào chỗ răng sâu sẽ hết đau nhức. Một sợi lông ngắn như cái tăm cũng...