Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013

Kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết – PCT UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức Lễ hội cà phê BMT lần thứ V – năm 2015.

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 255/TB-UBND ngày 11/11/2014 thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết – PCT UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức Lễ...

Đề nghị hỗ trợ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ công tác tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma...
hop tieu ban le hoi ca phe 2015

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2015 dự kiến diễn ra từ ngày 8/3 đến 12/3/2015

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- năm 2015 dự kiến được tổ chức từ ngày 8/3 đến ngày 12/3/2015 tại thành phố Buôn Ma Thuột.