ca-phe-rot-gia-do-bien-dong-tien-te-can-lien-ket-de-vuot-qua-kho-khan

Cà phê rớt giá do biến động tiền tệ: Cần liên kết để vượt qua khó khăn

Niên vụ cà phê 2014 – 2015 đã kết thúc, tuy nhiên “dư âm” của đợt giảm giá sâu cuối vụ đang tác động xấu đến thị truờng cà phê niên vụ...