Xuất khẩu cà phê nhân dần nhường chỗ cho cà phê hòa tan

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) lượng xuất khẩu cà phê chế biến năm nay có thể tăng 25% so với năm 2014.