Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013 sẽ diễn ra từ 09 đến 12/3/2013

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhằm góp phần quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, cà phê Buôn Ma Thuột. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ...