Truyền dạy tuổi trẻ đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng và hát dân ca truyền thống

Huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

170

Theo đó, ngoài việc thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, đưa đội thông tin lưu động, chiếu bóng, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân ở các thôn, làng, vùng sâu vùng xa, đã mở các lớp dạy cồng chiêng, dạy chỉnh chiêng, dạy hát dân ca cho gần 600 học viên là thanh niên Xê Đăng. Bảo tồn và lưu giữ 82 bộ cồng chiêng; trên 12 loại nhạc cụ truyền thống (như Đinh Tuk, T’Rưng, Klông Pút, Ting Ning…); thường xuyên duy trì 12 lễ hội truyền thống; duy trì hoạt động thường xuyên của 50 nghệ nhân chỉnh chiêng…

Đặc biệt, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được người dân thực hiện khá tốt. Đã bỏ hẳn phong tục “chị chết, anh rể lấy em gái của vợ”; “chồng chết thì vợ (chồng), con cõng xác người chết ra mồ chôn, không bỏ vào hòm khiêng”; 1 lễ hội trước đây phải giết từ 5-7 con trâu, ăn trong 5-7 ngày, nay chỉ giết 1-2 con trâu, thời gian lễ hội chỉ còn 01-02 ngày…

Những thay đổi nếp sống theo hướng tích cực của đồng bào dân tộc nơi đây đã tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền của, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo Báo Gia Lai điện tử