Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 20/02, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 ban hành Báo cáo số 04/BC-BTC báo cáo Ban Chỉ đạo Lễ hội một số công tác chuẩn bị cho Lễ hội.

Theo đó, để chuẩn bị cho Lễ hội, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ hội đã triển khai họp, phân công nhiệm vụ, triển khai công việc; đồng ý cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các chương trình của Lễ hội theo hình thức xã hội hóa 100%.

Tiến độ triển khai các chương trình đã được cơ bản đảm bảo yêu cầu, chương trình khai mạc, bế mạc đã phê duyệt kịch bản MC theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại. Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê có quy mô khoảng 700 gian hàng, đến nay đã có 200 doanh nghiệp đăng ký với 703 gian hàng. Đối với Hội nghị xúc tiến đầu tư, hiện các tỉnh Tây Nguyên đã gửi danh mục dự án và các tài liệu có liên quan cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.


Các công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã và đang được gấp rút hoàn thành.

Về Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã họp giao ban, trao đổi, thống nhất các nội dung. Về thưởng thức cà phê miễn phí, hiện đã có 34 quán cà phê đặc trưng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đăng ký thăm gia, trong đó có 5 quán đăng ký giảm 50%, 15 quán giảm 30% cho tất cả các khách hàng, 14  quán phục vụ miễn phí theo phiếu uống cà phê miễn phí của Ban Tổ chức. Tiến độ triển khai các công tác khác như tuyên truyền, đối ngoại, lễ tân, hậu cần, an ninh, trật tự, vận động tài trợ…cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo phục vụ tốt Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: daklak.gov.vn