Nguồn cung cà phê trên toàn thế giới đang cạn kiệt, đây là lý do tại sao?

Nhu cầu uống cà phê đang tăng mạnh trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn cung nguyên liệu đang cạn kiệt dần. Và điều này sẽ phần nào ảnh hưởng tới giá cà phê trong những năm tới.

https://youtu.be/o5jx66-WKaY

Nguồn: genk.vn