Đắk Lắk: Phải xác định đối tượng được vay tái canh cà phê trước 30-6

Để thực hiện hiệu quả việc tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở NN-PTNT trước ngày 30-6 phải xác định danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay để làm cơ sở cho Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Buôn Hồ lập thủ tục cho vay.

>> Tái canh cà phê ở nông hộ: “Tự bơi” là chính

dak-lak-phai-xac-dinh-doi-tuong-duoc-vay-tai-canh-ca-phe-truoc-30-6
Mô hình tái canh cà phê tại huyện Cư M’gar

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN-PTNT hướng dẫn, chỉ đạo việc tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy trình kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với ngành Ngân hàng trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách cho vay tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp, người trồng cà phê biết và tiếp cận chính sách này dễ dàng, thuận lợi, đúng quy trình.

>> Phát triển cà phê bền vững

Nguồn: baodaklak.vn