Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh phụ trách các nội dung của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015

UBND tỉnh có Thông báo số 54/TB-UBND tỉnh, ngày 13/2/2015 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, phụ trách các nội dung, chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015.

>> Chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015

Theo đó, đồng chí Y Dhăm Ênuôl – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội đảm nhận phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến Lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội; chỉ đạo công tác tổng kết, khen thưởng của Lễ hội.

Đồng chí Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Lễ hội phụ trách công tác nội dung của Lễ hội; trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến Hội chợ – Triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội thi pha chế cà phê, Hội thi Nhà nông đua tài, Chương trình Đêm hội vào mùa, Chương trình trò chơi cho nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên, Hội thảo Phát triển cà phê bền vững; phụ trách các nội dung khác theo sự phân công của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội.

Đồng chí Trần Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội phụ trách Tiểu ban an ninh, công tác thông tin và truyền thông, công tác tài chính của Lễ hội và các nội dung khác theo sự phân công của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội.

>> Sẵn sàng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – năm 2015

Đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội phụ trách Tiểu ban Đối ngoại, Lễ tân và Hậu cần; trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến các Chương trình văn hóa, nghệ thuật, Chương trình Hội mùa Phú Mỹ, Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên; Giải bóng chuyền bãi biển trên Cao nguyên Đắk Lắk, Ngày hội du lịch Đắk Lắk và các nội dung khác theo sự phân công của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến Giới thiệu hoạt động của Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa và cà phê Buôn Ma Thuột, Hội thảo về giao dịch hàng hóa và sự phát triển của ngành hàng cà phê, nông sản Việt Nam, Phố đi bộ, chợ đêm, Thưởng thức cà phê miễn phí, Bắn pháo hoa, Chương trình Hành trình những cuốn sách đổi đời và các nội dung khác theo sự phân công của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội.

Nguồn: daklak.gov.vn