Đưa cà phê Đắk Lắk tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, gắn thâm canh tăng năng suất, chất lượng cà phê với chế biến, tạo dựng và phát triển thương hiệu, đưa sản phẩm, thương hiệu cà phê Đắk Lắk tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

ca-phe-viet-nam

Đồng thời, để khắc phục khó khăn về hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành Trung ương rà soát, bổ sung quy hoạch; lập dự án, phân kỳ đầu tư; sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ODA, bố trí vốn ngân sách địa phương và khai thác các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, lợi thế về rừng và đất rừng của tỉnh Đắk Lắk phải trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân, trước hết là đồng bào dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách để đồng bào gắn bó với rừng, bảo vệ rừng, thoát nghèo và làm giàu từ rừng.

Trong thực hiện chính sách giao rừng, cần tăng mức hỗ trợ cho người quản lý, bảo vệ rừng. Giúp đồng bào tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi và xây dựng các mô hình chăn nuôi đại gia súc. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào và phù hợp với lộ trình tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành việc rà soát hiện trạng và lập quy hoạch sử dụng đất phù hợp phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo hiệu quả; phần diện tích đất không có nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc do doanh nghiệp giải thể để lại, được giao lại cho tỉnh sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch của địa phương, trong đó ưu tiên giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn: chinhphu.vn