Đăk Lăk: Thu hút 15 dự án đầu tư vào ngành chế biến cà phê

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã thu hút được 15 dự án đầu tư vào ngành chế biến cà phê với tổng vốn gần 5.400 tỷ đồng.

Chế biến cà phê ướt
Chế biến cà phê ướt

Trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn gần 1.300 tỷ đồng và 11 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng. Riêng niên vụ 2013-2014, tỉnh đã thu hút được 1 dự án, với vốn đăng ký 5 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án nhà máy chế biến cà phê hoạt động có hiệu quả, đã hình thành các điểm thu mua tại cơ sở để mua trực tiếp cà phê của người sản xuất, hạn chế mua qua khâu trung gian, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu của tỉnh.

Nguồn: baodaklak.vn