Đăk Lăk: Gần 41.000 nông dân tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận

Sở NN – PTNT Đăk Lăk cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 40.959 nông dân tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận, với tổng diện tích 61.458 ha.

Chế biến cà phê tại Công ty TNHH MTV Cà phê 15. Ảnh minh họa
Chế biến cà phê tại Công ty TNHH MTV Cà phê 15. Ảnh minh họa

Trong đó, cà phê chứng nhận UTZ Certifed là 14.508 người tham gia, diện tích 16.832 ha; Chứng nhận 4C có 23.041 người tham gia, với 36.832 ha; chứng nhận RFA có 3.200 người tham gia, với 7.400 ha và chứng nhận Fairtrade (FT) 210 người tham gia, với 400 ha. Việc nông dân tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận sẽ góp phần phát triển cà phê bền vững, cải thiện kinh tế, bảo đảm năng suất, chất lượng và môi trường.

Nguồn: baodaklak.vn