Lâm Đồng đạt 60% dư nợ tái canh cây cà phê của khu vực Tây Nguyên

thu-hai-caphe-2
Từ tháng 5/2013, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã cho vay phục vụ tái canh cà phê. Đến hết tháng 7/2014, đã có 2.523 hộ gia đình vay trên 261 tỷ đồng để tái canh cây cà phê trên diện tích 3.088ha; suất đầu tư tín dụng bình quân 84,5 triệu đồng/ha; đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay đạt trên 280 tỷ đồng. So với kế hoạch cho vay năm 2014 là 422 tỷ đồng, thì tiến độ giải ngân của chương trình tái canh cây cà phê của tỉnh còn thấp, nhưng về số lượng đang dẫn đầu các tỉnh Tây Nguyên.
Tính đến giữa tháng 6/2014, toàn Tây Nguyên có dư nợ cho vay chương trình tái canh cây cà phê là 300 tỷ đồng, nhưng Lâm Đồng đã đạt tới 180 tỷ đồng, chiếm 60%.