Kỷ lục Việt Nam: Lễ hội cà phê lớn nhất

Gần 1 triệu lượt khách đến tham quan Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011.

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích và sản phẩm cà phê lớn nhất Việt Nam. Với diện tích trồng là 182.343ha chiếm 40% diện tích trồng cà phê của cả nước, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 400.000 tấn, chiếm 40% sản lượng cả nước. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Lắk hàng năm đạt trên 600 triệu USD chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, thị trường xuất khẩu đến 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khai_mac_Le_hoi_ca_phe-600x450[1]

Tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả về kinh tế của ngành cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Đắk Lắk nói riêng, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch quảng bá giới thiệu cho thương hiệu mang tên gọi xuất xứ hàng hoá cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chủ trì tổ chức “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011” từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2011.

Những chương trình diễn ra trong Lễ hội: 1. Khai mạc Hội chợ – triển lãm chuyên ngành cà phê; 2. Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về cà phê, du lịch Đắk Lắk, lịch sử Đồn điền cà phê CADA và Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên; 3. Khai mạc Trưng bày hiện vật về bảo tàng Cà phê; 4. Khai trương giao dịch cà phê kỳ hạn; 5. Chương trình “Cách cà phê nói”; 6. Lễ hội đường phố; 7. Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011; 8. Hội thảo: “Phát triển cà phê Buôn Ma Thuột bền vững”; 9. Chương trình biểu diễn nghệ thuật các tỉnh Tây Nguyên; 10. Chương trình Duyên dáng Việt Nam 24; 11. Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011; 12. Chương trình thưởng thức cà phê miễn phí; 13. Chương trình “Du lịch cà phê”.

Ước tính gần 1 triệu lượt khách đến tham quan “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011”.

“Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” lần thứ 1 và thứ 2 được tổ chức vào năm 2005, 2008 đã được sự ủng hộ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, đánh giá là sự kiện quảng bá hình ảnh Tây nguyên nói chung, cho sản phẩm cà phê nói riêng. Được chọn là 1 trong 10 sự kiện lớn của ngành Thương mại Việt Nam 2005 và của ngành Văn hoá Thể Thao Du lịch 2008.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức 2 năm 1 lần theo sự chấp thuận của Thủ Tướng Chính Phủ tại công văn số 4452/VPCP-KTN ngày 28/6/2010 của văn phòng Chính phủ.