Lễ hội cà phê lần thứ 3 – cơ hội quảng bá cà phê Việt

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15/3/2011, tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài việc quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung, Lễ hội sẽ quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa.

Hiện nay, cà phê là sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Hiện tỉnh có trên 184.000 ha cà phê với sản lượng đạt trên 400.000 tấn cà phê nhân xô, chiếm 36,4% sản lượng cà phê cả nước.

Đến nay, sản phẩm cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến gần 80 nước và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 620 triệu USD, trong đó cà phê chiếm 85% giá trị xuất khẩu của tỉnh và 40% giá trị xuất khẩu cà phê cả nước.

Để phát triển cà phê bền vững, tỉnh xác định sản xuất cà phê phải theo tiêu chí của thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, có nghĩa phải đảm bảo năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo phương hướng ổn định lâu dài. Phát triển cà phê phải gắn chặt với phát triển kinh tế văn hoá – xã hội, du lịch, bảo vệ môi trường.

Chính vì vậy, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – 2011 sẽ góp phần nâng cao nhận thức về cây cà phê là một loại cây có giá trị kinh tế cao, có sức hấp dẫn cho người sử dụng. Với đặc tính sẵn có của cây cà phê và xu hướng phát triển nông nghiệp thân thiện, hài hòa với môi trường, với cộng đồng, thì cây cà phê là một biểu tượng cho khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững.

Lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk, vùng đất được coi là “Thủ phủ cà phê” của cả nước.

Ngoài ra, Lễ hội còn nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, trong đó nhấn mạnh đặc trưng của “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” và “Văn hóa cà phê” tới các du khách trong và ngoài nước.