Tây Nguyên hiện có hơn 551 nghìn héc-ta cà phê

Tây Nguyên là vùng chuyên canh cà phê của cả nước. Hiện toàn vùng có 551.669ha cà phê, sản lượng niên vụ 2012 đạt hơn 1,2 triệu tấn nhân xô, chiếm hơn 90% diện tích và sản lượng cà phê của cả nước.

a141f1ff99bc4805a7ab0959369760e8

Trong đó, tỉnh Đắc Lắc có 201.341ha, Lâm Đồng 145.700ha, Đắc Nông 114.188ha, Gia Lai 77.688ha và Kon Tum có 12.752ha. Thời gian gần đây, khi giá cà phê tăng, nông dân đua nhau mở rộng diện tích, chỉ tính năm 2012 toàn vùng Tây Nguyên có 5.908ha cà phê trồng mới. Địa phương có diện tích cà phê trồng mới nhiều là Đắc Nông 1.845ha, Lâm Đồng 1.707ha và Đắc Lắc 1.148ha. Việc sản xuất và kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên bộc lộ nhiều khó khăn, yếu kém, như: Diện tích vườn cây già cỗi hiện chiếm hơn 30% cần phải tái canh; tỷ lệ vườn cây được bảo đảm nước tưới còn thấp; phần lớn sản phẩm cà phê còn xuất khẩu ở dạng thô nên giá trị kinh tế chưa cao.

Theo qdnd.vn