Thị trường cà phê Việt Nam: Tổng quan và dự báo

Vụ thu hoạch đã hoàn thành ở Tây Nguyên, sớm hơn gần 1 tháng so với bình thường. Sản lượng cà phê arabica vụ 2012/13 của Việt Nam có thể tăng 12% từ mức 55.000-57.000 tấn trong niên vụ này.

images

Chính phủ nhằm giảm diện tích xuống 514.000 ha vào năm 2015 và giữ sản lượng ở 1,1 triệu tấn, trong khi sản lượng năm 2020 dự kiến đạt 1,11 triệu tấn, từ 500.000 ha.

Các thương gia cho biết tổng diện tích vụ này có thể đã tăng lên trên 600.000 ha, và nông dân sử dụng những giống cây năng suất cao dẫn tới sản lượng cao kỷ lục trong vụ 2011/12. Việt Nam là nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới sau Brazil. Vụ 2011/12 sản lượng của Việt Nam ước chiếm 15% tổng sản lượng toàn cầu, theo ICO. Việt Nam có 153 công ty xuất khẩu, dẫn đầu là Intimex và Simexco.

Indonesia nổi lên là một trong 10 khách hàng chủ chốt mua cà phê Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2012, đứng hàng thứ 8, sau Trung Quốc.

Các số liệu thống kê và dự báo (xuất khẩu tính theo tấn, diện tích tính theo ha)

Niên vụ (tháng 10-tháng 9)    2012/13 2011/12  2010/11  2009/10
Diện tích trồng      570.900  555.065  537.000
Sản lượng (triệu bao)          
Tổ chức cà phê thế giới -ICO (11 tháng 12) 22,0 24,06 19,47  17,8
Bộ Nông nghiệp Mỹ -USDA (19 tháng 11) 24,17  26,0  20,0 18,5
– F.O. Licht (16 tháng 11) 22,19  24,62    
Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam -Vicofa (2 tháng 11) 20-21,25 25,0  21,27  17,5
Các thương gia (tháng 9 – tháng 10) 24-24,8 26,7-27,5    
Điều tra của Reuters (25 tháng 7) 22,25  20,665  18,5 19,33
– Neumann (11 tháng 5)   22,5  19,5  
Xuất khẩu (triệu bao)          
– USDA  (19 tháng 11) 21,7 24,4  18,82  16,5
Chính phủ (26 tháng 10)   26,63 21,46  19,97
 Tiêu thụ nội địa (triệu bao)      2011 2010 2009
– ICO (13 tháng 12)   1,58 1,30 1,07

(T.H – Reuters/ Tổng cục Thống kê, các Bộ, các thương gia)