Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Tôn vinh gương mặt tiêu biểu tại lễ hội cà phê lần thứ 4

Nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần cho sự phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung.

Ngày 21/01/2013, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định Ban hành quy chế xét thưởng gương nhà nông và gương nhà khoa học tiêu biểu tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các nhà nông tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật góp phần cho sự phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Lắk.

Tiêu chuẩn xét thưởng đối với hộ nông dân:

Về tiêu chuẩn xét thưởng đối với tập thể:

Đối với cá nhân:

Về hồ sơ thủ tục

– Đối với hộ nông dân sản xuất cà phê: gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk trước ngày 15/02/2013

– Đối với các cá nhân, tập thể trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật: gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho Sở khoa học và công nghệ Đắk Lắk