Tôn vinh gương mặt tiêu biểu tại lễ hội cà phê lần thứ 4

Nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần cho sự phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung.

Ngày 21/01/2013, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định Ban hành quy chế xét thưởng gương nhà nông và gương nhà khoa học tiêu biểu tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Khen thưởng tại lễ hội cà phê lần thứ 4

Theo đó, đối tượng áp dụng là các nhà nông tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật góp phần cho sự phát triển ngành cà phê của tỉnh Đắk Lắk.

Tiêu chuẩn xét thưởng đối với hộ nông dân:

 • Là hộ sản xuất cà phê, với diện tích từ 1 ha trở lên, đạt năng suất tối thiểu 4 tấn/ha và đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.
 • Là hộ nông dân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết cảu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội nông dân phát động.
 • Năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai trong lĩnh vực sản xuất cà phê.
 • Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao. Áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa; đi đầu trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và tích cực vận động mọi người cùng thực hiện.
 • Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thi nhập cho người lao động ở nông thôn.
 • Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giúp đỡ những hộ nghèo, hộ chính sách, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn ở địa phương vượt qua nghèo khó.

Về tiêu chuẩn xét thưởng đối với tập thể:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao
 • Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
 • Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk
 • Triển khai nghiên cứu khao học, phát triển và ứng dụng công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực; có ít nhất một đề tài, sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng trong ngành cà phê

Đối với cá nhân:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao hoặc lập thành tích xuất sắc trong lĩnh vực liên quan đến cà phê
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, địa phương nơi cư trú.
 • Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 • Có các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội được các cấp công nhận trong ngành cà phê

Về hồ sơ thủ tục

– Đối với hộ nông dân sản xuất cà phê: gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk trước ngày 15/02/2013

 • Địa chỉ: số 21A Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • Điện thoại: 05003.957.114

– Đối với các cá nhân, tập thể trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật: gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cho Sở khoa học và công nghệ Đắk Lắk

 • Địa chỉ: 11A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • Điện thoại: 05003.952.400