Trao thưởng cúp Vàng “Sản phẩm cà phê chất lượng cao” tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 3

cà phê cao sảnNhằm tôn vinh sản phẩm cà phê được sản xuất, chế biến ở trong nước có chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, Ban tổ chức Lễ hội cà Phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011 sẽ trao thưởng cúp Vàng “Sản phẩm cà phê chất lượng cao” cho sản phẩm cà phê của các đơn vị, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam tham gia trưng bày tại Lễ hội .

Cúp vàng “Sản phẩm cà phê chất lượng cao” sẽ được trao cho sản phẩm cà phê đạt các tiêu chí đánh giá như: Chất lượng sản phẩm gồm: chất lượng của mẫu sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng, Công nghệ chế biến, tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, các biện pháp để đảm bảo chất lượng, các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, ý kiến nhận xét của khách hàng đối với doanh nghiệp; Hiệu quả kinh tế gồm: Sản lượng sản phẩm, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đối với sản phẩm; Trách nhiệm đối với nhà nước và cộng đồng gồm: Nghĩa vụ đối với nhà nước, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sản phẩm đăng ký xét thưởng “Sản phẩm cà phê chất lượng cao” không vi phạm các quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, ghi nhãn hàng hoá, quản lý chất lượng và đo lường.