Gần 13 tỷ đồng phát triển chuỗi giá trị cây cà phê, chăn nuôi bò

Theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển chuỗi giá trị cây cà phê toàn tỉnh từ 2012 đến 2016 là 6,94 tỷ đồng, trong đó vốn từ Dự án 3EM hỗ trợ là 4,7 tỷ đồng, còn lại huy động từ các huyện, xã, ngành…

Nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào các hoạt động phát triển sản xuất cà phê gồm: Quy hoạch vùng, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất cà phê, công tác phát triển thị trường, đăng ký xây dựng thương hiệu cà phê của tỉnh…

Được vay vốn từ Dự án 3EM, gia đình chị Hà Thị Hạnh ở thôn 10, xã Đắk Song đã chủ động mua phân bón chăm sóc cà phê
Được vay vốn từ Dự án 3EM, gia đình chị Hà Thị Hạnh ở thôn 10, xã Đắk Song đã chủ động mua phân bón chăm sóc cà phê

Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh thì tổng nguồn vốn đầu tư phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò của tỉnh, dự kiến đến năm 2016 sẽ đạt 5,95 tỷ đồng, gồm: Vốn từ Dự án 3EM hỗ trợ là hơn 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn hỗ trợ từ các ngành, địa phương… Nguồn vốn này sẽ được tập trung đầu tư thành lập hội chăn nuôi, tiêu thụ bò, tập huấn cho nông dân, cán bộ, xây dựng hệ thống cung cấp bò giống, xây dựng vùng thức ăn, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm thịt bò.

Theo baodatnong.org.vn