Trồng mới và tái canh trên 800 ha cà phê

Gia Lai: Trồng mới và tái canh trên 800 ha cà phê

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, từ nguồn hạt giống cà phê hỗ trợ của Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam. Từ đầu mùa mưa đến nay...