Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 năm 2011

Ngày 24/8/2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 1. Ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban.
 2. Ông Y DHăm ÊNuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban trực.
 3. Ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 4. Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 5. Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban.
 6. Ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT&DL – Phó trưởng ban.
 7. Ông Y Wái Byă, Giám đốc Sở VHTT&DL – Thành viên.
 8. Mời Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 9. Mời Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công thương.
 10. Mời Ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 11. Mời Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 12. Mời Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.
 13. Mời Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.
 14. Mời Ông Đoàn Đình Thiêm, CT. HĐQT TCT Cà phê Việt Nam.
 15. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.
 16. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai.
 17. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông.
 18. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 424/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 03 – năm 2011, gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Tô Thanh Bình, Giám đốc Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.
 2. Ông Nguyễn Doãn Việt, Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban thi đua – Khen thưởng tỉnh.
 3. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
 4. Ông Phan Văn Đình, Giám đốc sân bay Buôn Ma Thuột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *