Tổ chức Lễ cúng bến nước truyền thống của đồng bào Êđê

Sáng 23-3, tại buôn Tring (thị xã Buôn Hồ) đã diễn ra Lễ cúng bến nước truyền thống của đồng bào Êđê. Đây là một nghi lễ rất quan trọng của người Êđê, diễn ra sau khi thu hoạch vụ mùa, với ý nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Lễ cúng gồm có 3 phần: Đầu tiên là cúng tại bến nước để cầu thần nước mang lại sức khỏe cho buôn làng, tiếp đó là cúng tại hàng rào trước khi mang nước vào nhà và cuối cùng là cúng tại nhà của chủ bến nước.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thầy cúng và các thanh niên trong làng mang lễ vật ra bến nước.
Thầy cúng và các thanh niên trong làng mang lễ vật ra bến nước.
Thầy cúng đọc lời khấn tại bến nước...
Thầy cúng đọc lời khấn tại bến nước…
và tại nhà chủ bến nước.
và tại nhà chủ bến nước.
Sau phần lễ cúng ở nhà chủ bến nước, nữ gia chủ là người đầu tiên uống rượu cần.
Sau phần lễ cúng ở nhà chủ bến nước, nữ gia chủ là người đầu tiên uống rượu cần.

Theo baodaklak.vn