hoi cho nganh ca phe

Công tác chuẩn bị cho Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê cơ bản hoàn thành.