Uống cà phê khi nào không tốt?

Uống cà phê khi nào không tốt?