Gia Lai: Trồng mới và tái canh trên 800 ha cà phê

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, từ nguồn hạt giống cà phê hỗ trợ của Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam. Từ đầu mùa mưa đến nay nông dân trong tỉnh đã trồng mới và tái canh được 835 ha cà phê.

images992651_2_d

Trong tổng số 835 ha có 241 ha cà phê trồng mới thuộc Công ty TNHH một thành viên Cà phê tỉnh trồng mới 5,76 ha, nông dân trồng mới trên 236 ha, còn lại diện tích tái canh.

Các địa phương có diện tích cà phê trồng mới và tái canh đạt cao như Ia Grai trên 105 ha, Đức Cơ 38 ha, Đak Đoa 82 ha và Chư Pah 8 ha…

Hiện diện tích cà phê trồng mới đang phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt cao giúp nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc.

Nguồn: baogialai.com.vn