thu-hai-caphe-2

Lâm Đồng đạt 60% dư nợ tái canh cây cà phê của khu vực Tây Nguyên